CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỔNG HỢP STAR ELECTRIC

Địa chỉ: QL37, Ngã ba vòng xuyến Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0799.295.866 – 0967.969.373

Email:dientonghop@gmail.com

Website: www.dientonghop.vn