Tủ điện

Điện tổng hợp Forward Electric - dientonghop.vn

Tìm kiếm sản phẩm

LIÊN HỆ

Hotline: 02203.831.379

Điện thoại: 0372.613.668

 

  twis

 

Giỏ hàng

 x 

Giỏ hàng trống
Start
1
Page 1 of 2
Results 1 - 24 of 27

Aptomat chống giật

RCBO BL-KF 2P (15-30)A 1.5KA

Mã sản phẩm: BL-KF 2P

Giá bán: 326 ₫
Giá / kg:

RCBO NVB-50UL 2P

Mã sản phẩm: NVB-50UL 2P

Giá bán: 522.982 ₫
Giá / kg:

RCBO NVB-50UL 1P (15A,20A,30A,40A,50A)

Mã sản phẩm: NVB-50UL 1P

Giá bán: 314.036 ₫
Giá / kg:

RCBO NVB-50L 2P (15A,20A,30A,40A,50A)

Mã sản phẩm: NVB-50L 2P

Giá bán: 384.000 ₫
Giá / kg:

RCBO BHL 2P 40A,50A,60A

Mã sản phẩm: BHL 2P (40A,50A,60A)

Giá bán: 406.000 ₫
Giá / kg:

RCBO BHL 2P 25A,32A

Mã sản phẩm: BHL 2P (25A,32A)

Giá bán: 398.109 ₫
Giá / kg:

RCBO BHL 2P

Mã sản phẩm: BHL 2P

Giá bán: 380.800 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 224.400 ₫
Giá / kg:

RCBO BHL 1P+N

BHL 1P+N

Giá bán: 218.000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 11.424.000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 7.888.000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 3.876.000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 3.787.600 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 2.244.000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 1.972.000 ₫
Giá / kg:

APTOMAT CHỐNG GIẬT BL400-SN 3P

BL400-SN 3P Dòng định mức (A) 250A,300A,350A,400A

Giá bán: 5.032.000 ₫
Giá / kg:

APTOMAT CHỐNG GIẬT BL630-HN 3P

BL630-HN 3P 500A,630A

Giá bán: 8.160.000 ₫
Giá / kg:

APTOMAT CHỐNG GIẬT BL250-SN 3P

BL250-SN 3P Dòng định mức (A) 175A,200A,225A,250A

Giá bán: 2.380.000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 2.367.000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 2.367.000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 1.143.000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 1.143.000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 2.367.000 ₫
Giá / kg:
Giá bán: 1.143.000 ₫
Giá / kg:
Start
1
Page 1 of 2
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.