Tủ điện

Điện tổng hợp Forward Electric - dientonghop.vn

Tìm kiếm sản phẩm

LIÊN HỆ

Hotline: 02203.831.379

Điện thoại: 0372.613.668

 

  twis

 

Giỏ hàng

 x 

Giỏ hàng trống

Nhà sản xuất

Aptomat khối BM-100MN - 3P 50A

In
MCCB - BM 100 MN 3P- 15, 20, 30, 40, 50A
Mô tả


 

Đặc điểm kỹ thuật

• MCCB khối: TAIWAN - Trung Quốc

• Tiêu chuẩn: IEC60947-2

• Dòng định mức: 15, 20, 3040, 50A

• Cực: 3P

• Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Mã Sản Phẩm Tên sản phẩm  Đơn giá 
3P Dòng định mức A - KA vnđ
BM 30CN 3P 5A Cầu dao tự động MCCB BM 30CN 3P 5A - 1.5kA 550,909
BM 30CN 3P 10A Cầu dao tự động MCCB BM 30CN 3P 10A - 1.5kA 550,909
BM 30CN 3P 15A Cầu dao tự động MCCB BM 30CN 3P 15A - 1.5kA 550,909
BM 30CN 3P 20A Cầu dao tự động MCCB BM 30CN 3P 20A - 1.5kA 550,909
BM 30CN 3P 30A Cầu dao tự động MCCB BM 30CN 3P 30A - 1.5kA 550,909
BM 50CN 3P 40A Cầu dao tự động MCCB BM 50CN 3P 40A - 2.5kA 567,273
BM 50CN 3P 50A Cầu dao tự động MCCB BM 50CN 3P 50A - 2.5kA 567,273
BM 100MN 3P 15A Cầu dao tự động MCCB BM 100MN 3P 15A - 10kA 706,364
BM 100MN 3P 20A Cầu dao tự động MCCB BM 100MN 3P 20A - 10kA 706,364
BM 100MN 3P 30A Cầu dao tự động MCCB BM 100MN 3P 30A - 10kA 706,364
BM 100MN 3P 40A Cầu dao tự động MCCB BM 100MN 3P 40A - 10kA 706,364
BM 100MN 3P 50A Cầu dao tự động MCCB BM 100MN 3P 50A - 10kA 706,364
BM 100MN 3P 60A Cầu dao tự động MCCB BM 100MN 3P 60A - 10kA 830,000
BM 100MN 3P 75A Cầu dao tự động MCCB BM 100MN 3P 75A - 10kA 830,000
BM 100MN 3P 100A Cầu dao tự động MCCB BM 100MN 3P 100A - 10kA 830,000
BM 100SN 3P 15A Cầu dao tự động MCCB BM 100SN 3P 15A - 15kA 725,455
BM 100SN 3P 20A Cầu dao tự động MCCB BM 100SN 3P 20A - 15kA 725,455
BM 100SN 3P 30A Cầu dao tự động MCCB BM 100SN 3P 30A - 15kA 725,455
BM 100SN 3P 40A Cầu dao tự động MCCB BM 100SN 3P 40A - 15kA 725,455
BM 100SN 3P 50A Cầu dao tự động MCCB BM 100SN 3P 50A - 15kA 725,455
BM 100SN 3P 60A Cầu dao tự động MCCB BM 100SN 3P 60A - 15KA 871,818
BM 100SN 3P 75A Cầu dao tự động MCCB BM 100SN 3P 75A -15KA 871,818
BM 100SN 3P 100A Cầu dao tự động MCCB BM 100SN 3P 100A - 15kA 871,818
BM 100HN 3P 15A Cầu dao tự động MCCB BM 100HN 3P 15A - 30kA 1,350,000
BM 100HN 3P 20A Cầu dao tự động MCCB BM 100HN 3P 20A - 30kA 1,350,000
BM 100HN 3P 30A Cầu dao tự động MCCB BM 100HN 3P 30A - 30kA 1,350,000
BM 100HN 3P 40A Cầu dao tự động MCCB BM 100HN 3P 40A - 30kA 1,350,000
BM 100HN 3P 50A Cầu dao tự động MCCB BM 100HN 3P 50A - 30kA 1,350,000
BM 100HN 3P 60A Cầu dao tự động MCCB BM 100HN 3P 60A - 30kA 1,350,000
BM 100HN 3P 75A Cầu dao tự động MCCB BM 100HN 3P 75A - 30kA 1,350,000
BM 100HN 3P 100A Cầu dao tự động MCCB BM 100HN 3P 100A - 30kA 1,350,000
BM 100H 3P 15A Cầu dao tự động MCCB BM 100H 3P 15A - 50kA 2,800,000
BM 100H 3P 20A Cầu dao tự động MCCB BM 100H 3P 20A - 50kA 2,800,000
BM 100H 3P 30A Cầu dao tự động MCCB BM 100H 3P 30A - 50kA 2,800,000
BM 100H 3P 40A Cầu dao tự động MCCB BM 100H 3P 40A - 50kA 2,800,000
BM 100H 3P 50A Cầu dao tự động MCCB BM 100H 3P 50A - 50kA 2,800,000
BM 100H 3P 60A Cầu dao tự động MCCB BM 100H 3P 60A - 50kA 2,800,000
BM 100H 3P 75A Cầu dao tự động MCCB BM 100H 3P 75A - 50kA 2,800,000
BM 100H 3P 100A Cầu dao tự động MCCB BM 100H 3P 100A - 50kA 2,800,000
BM 100HBN 3P 40A Cầu dao tự động MCCB BM 100HBN 3P 40A - 36kA 2,100,000
BM 100HBN 3P 50A Cầu dao tự động MCCB BM 100HBN 3P 50A - 36kA 2,100,000
BM 100HBN 3P 60A Cầu dao tự động MCCB BM 100HBN 3P 60A - 36kA 2,100,000
BM 100HBN 3P 75A Cầu dao tự động MCCB BM 100HBN 3P 75A - 36kA 2,100,000
</tr

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.